Отзывы и благожелания

От игумена Филарета

От игумена Филарета, Заместителя Председателя ОВЦС МП, 05.02.2013 г.

От игумена Филарета, Заместителя Председателя ОВЦС МП